Indmeldelse – Udmeldelse

Indmeldelse i Sheltieklubben

Ved ønske om medlemskab af Dansk Shetland Sheepdog Klub indbetales der på klubbens konto:
Danske Bank reg.nr 1551 konto: 0062030

Med tydelig angivelse af navn, adresse, tlf.nr. mailadresse og arten af medlemskab.

Pris for medlemskab er pr. kalenderår – pr. 1/1-2017:

400 kr. for et hovedmedlemskab
og 125 for et husstandsmedlemskab
(husstandsmedlemskab kræver et hovedmedlemskab på adressen)

Ved betaling efter 1/7 betales der halv pris.

For udenlandske medlemmer er pr. kalenderår:

450 kr. for et hovedmedlemskab

Opdrættere har mulighed for at melde hvalpekøbere ind til reduceret pris (halv pris).

Udmeldelse af Sheltieklubben
kan ske ved henvendelse til kasserern på e-mail: kasserer@sheltie.dk