General forsamling i DSSK 2019


27.04.2019 -

info om general forsamling i DSSK 2019
– Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til valg skal fremsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage (4 uger + 2 dage) før generalforsamlingens afholdelse.
– Kandidatforslag til bestyrelse og revision skal være accepteret af kandidaterne og være fulgt af en kort præsentation af de pågældende.
– Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden sammen med de indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, og præsentationer af de foreslåede kandidater til valgene, dagsorden, regnskab, mv., sendes via e-mail fra medlems database.
Dagsordenen med forslag offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside, og Facebook side.

Da vores formand Ernst Holmgren ikke modtager genvalg, skal der være nogen der melder sig til valg i bestyrelsen.

I år vil der være webtilmelding.
Alle medlemmer og ikke medlemmer er velkommer til generalforsamling. Er man ikke medlem har man ikke stemmeret.
Er man ikke medlem skal men på webtilmelding skrive 4 gang 0 i medlemsnummer feltet.

Webtilmelding åbner 01.12.18
Tilmeldingfristen er 02.04.19

webtilmaelding tryk her: https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=1678