Regler for hvalpelisten

Følgende er reglerne for optagelse af hvalpe på DSSK’s hvalpeliste:

A. Ejerne af forældredyrene skal være medlemmer af Dansk Shetland Sheepdog Klub før parring finder sted. Dog er ejer af udenlandsk hanhund undtaget denne regel.

B. Bemærk at BÅDE restriktioner OG anbefalinger skal overholdes for at bruge DSSK’s hvalpeliste. (Se disse længere nede på siden)

C. Hvalpe efter forældredyr med colobom, nethindeløsning eller cataract optages ikke på hvalpelisten.

D. Hvalpeanvisningen skal have modtaget korrekt udfyldt avlsblanket senest 4 uger efter hvalpenes fødsel.

E. Den sidste dag af hver måned er frist for at opdatere sit hvalpeopslag. Annoncen skal opdateres første gang når hvalpene bliver 12 uger, derefter månedligt ved månedens udgang. Overholdes fristerne ikke, slettes opslaget fra listen.

F. Optagelse på hvalpelisten er for nuværende en gratis service for medlemmer bosiddende i Danmark.

 

Avlsrestriktioner pr. 15. oktober 2012:

Øjen-krav: Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre før parring er undersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge for CEA. Det optimale tidspunkt for undersøgelse er i hvalpens 7.- 9. leveuge. Attestation for CEA gælder for livstid.

BEMÆRK: Denne restriktion er indført den 1. januar 2011 og gælder for alle hunde i racen. Restriktionen er tidsbegrænset foreløbig og genforhandles med specialklubben efter 5 år.

Farveavl: To Shetland Sheepdogs med farven blue merle må ikke parres sammen. En Shetland sheepdog med farven blue merle må ikke parres med en zobel.

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Shetland Sheepdog Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

  1. Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge og fundet fri for tegn på PRA. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der ønskes anvendt i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 mdr. før 5 års dagen, er dette dog tilstrækkeligt.
  2. Mindst ét af forældredyrene skal før parring være registreret fri for CEA i DKK ved øjenlysning. Hvis der udover øjenlysningsresultatet også er registreret en DNA status for CEA på hunden, skal den også være fri. (Ikrafttrædelse 1. Januar 2015)
  3. Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.** Frem til den 13. maj 2015 var det muligt at erstatte en udstillingspræmiering på mindst Very Good med dokumentation for at hunden opfyldte racens idealmål (37 cm. for hanner og 35,5 cm. for tæver +/- 2,5 cm.). Måling skulle være foretaget af en autoriseret eksteriørdommer og registreret hos DKK.Parringer der er foretaget efter den 13. maj 2015, men hvor det ene eller begge forældredyr er blevet godkendt ved en måling foretaget før den 13. maj 2015, opfylder stadig avlsanbefalingernes punkt 3.

Når hvalpene bliver 3 måneder gammel, bliver de automatisk fjernet fra Hvalpelisten. Ønskes det, at hvalpene fremover skal blive på den aktuelle hvalpeliste, skal dette meddeles hvalpeanvisningen med angivelse af resterende hvalpe senest den sidste i hver måned.

 

Præmieringsbetegnelser
Indtil d.         31.12.2007 Champion Certvinder 1.pr. + CK 1. præmie 2. præmie 3. præmie
01.01.2008 – 31.12-2010 Champion Certvinder Excellent Very Good Good Sufficient
01.01-2011 – Champion Certvinder Excellent + CK Excellent Very Good Good
XXXXX XXXX XXX XX X