Indmeldelse/udmeldelse

Indmeldelse i Sheltieklubben

Ved ønske om medlemskab af Dansk Shetland Sheepdog Klub indbetales der på klubbens bankkonto: regnr: 1551, konto: 0000062030, og så udfylde nedenstående blanket.
For udenlandsk medlemskab: IBAN: DK5630000000062030, BIC (swift-adresse): DABADKKK

Med tydelig angivelse af navn, og arten af medlemskab (hoved/husstand/udenlandsk/opdrætter).

Bemærk! Opdrættere har mulighed for at melde hvalpekøbere ind til halv pris.

Meld dig ind

Meld dig ind

Bemærk:Dit medlemskab er først aktivt, når du har indbetalt kontingent!
Se priser her *

Udmeldelse af Sheltieklubben samt adresse ændringer

kan ske ved henvendelse til kassereren på e-mail: kasserer@sheltie.dk