Indmeldelse – Udmeldelse

Indmeldelse i Sheltieklubben

Ved ønske om medlemskab af Dansk Shetland Sheepdog Klub indbetales der på klubbens bankkonto:
regnr: 1551, konto: 0000062030,
og så udfylde nedenstående blanket.

Med tydelig angivelse af navn, og arten af medlemskab (hoved/husstand/udenlandsk/opdrætter).

Pris for medlemskab er pr. kalenderår – pr. 1/1-2020:

Priser medlemsskab Helt år Efter 1/7
Hovedmedlem 400 kr. 200 kr.
Husstandsmedlem 125 kr. 62,50 kr.
Kennelindmeldelse 200 kr. 100 kr.
Udenlandsk medlem 450 kr. 225 kr.

Bemærk! Opdrættere har mulighed for at melde hvalpekøbere ind til halv pris.

Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Telefon nr.
Mobil nr.
Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Telefon nr.
Mobil nr.Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Telefon nr.
Mobil nr.Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Telefon nr.
Mobil nr.
Opdrætters medlemsnummer
Udmeldelse af Sheltieklubben

kan ske ved henvendelse til kasserern på e-mail: kasserer@sheltie.dk