Statistik øjenlysninger

Statistik Shetland Sheepdog Øjenlysninger:

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antal øjenlyste
/heraf hvalpe
232/213 269/261 355/342 299/289 343/292
(2 er blevet øjenlyst 2 gange.)
374/205
(2 er blevet øjenlyst 2 gange)
340

Intet påvist
121
= 52%
183
= 68%
249
=7 0,1%
241
= 80,6%
251
= 73,17%
255
= 6 8,18%
225
=66.2%

Cea/crd
99
=42%
72
=26,7%
94
=26,5%
49
=16,4%
66
=19,24%
72
=19,25%
64
=18.8%

Cea/crd/colobom
8
=3,5%
7
=2,6%
8
=2,25%
3
=1,03%
5
=1,46%
5
=1,33%

Distichiasis
/trichiasis
/ektopiske cilier
6
=2,6%
9
=3,3%
6
=1,69%
2
=0,67%
18
=5,25%
(36,76%)
50
=13,37%
(29,86%)
51
=15.0%

PPM
6
=2,6%
7
=2,6%
7
=1,97%
5
=1,67%
2
=0,58%
3
= 0,8%
8
=2.4%

PHTVL/
PHPV
3
= 1,3%
4
= 1,5%
2
= 0,56%
4
= 1,33%
2
= 0,58%
4
=  1,07%
5
=1.5%

Andet
1 tvivlsom persist.
hyperplasi.1 hypoplasi nervus
opticus.
1 blødning i retina.1 cataract.

1 medfødt katarakt.2 nethinde-løsning.2 blødning i retina.

 

1 vitreal blødning.1 kataract ikkemedfødt.1 hypoplasi/mi-
kropa-pil.2 persisterende a. Hyaloidea1 vitreus
degenera-
tion, ikkemedfødt.

1 cornea dystrofi

3 katarakt
2 cornea dystrofi

Retinal degeneration (PRA/
Retinophati)
1 mistænkt. 1 mistænkt. 3 retinophati
=0,87%
1 mistænkt 1
PRA mistænkt

Bemærkninger til statistikken:
Der er flere med mere end en diagnose.

De 3 sheltier der i 2010 blev mistænkt for retinal degeneration er alle 3 blevet ERG undersøgt og har fået diagnosen Sheltieretinophati. Slægtninge til disse 3 deltager i PRA projektet med blodprøver og friske øjenattester. Sundhedsudvalget takker for velvillig deltagelse.

I 2011 er endnu en mistænkt for retinal degeneration, og der er også allerede en mistænkt i 2012. Begge er anbefalet ny øjenundersøgelse om 6 – 8 mdr. Når en mere sikker diagnose foreligger, vil ejerne blive kontaktet m.h.p. deltagelse i PRA projektet.

Der er en stor stigning i antallet af fundne distichiasis/ektopiske cilier som helt sikkert hænger sammen med, at der nu øjenlyses flere voksne hunde, da denne øjensygdom oftest først fremtræder når hunden er blevet voksen.

Procentangivelsen i parantes fremkommer ved kun at regne på de voksne hunde og er den mest korrekte.

Opmærksomheden henledes  på øjendyrlægernes anbefalinger i forhold til avl med sheltier med denne øjensygdom;

Ved avl bør man ved parring af en hund med distichiasis vælge en partner uden distichiasis

For sundhedsudvalget Marts 2012
L.S.