Spor

Spor Championat Schweiss DSSK 2017

Kaninslæbsreglement DSSK 2017

På generalforsamlingen i DSSK i 2016 blev der nedsat et sporudvalg, som skulle arbejde for muligheden for at sheltier kunne opnå championater i kaninslæb og schweiss.

Formålet var ikke kun muligheden for de nye championater men i lige så høj grad at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og at stimulere interessen for sporarbejde blandt klubbens hunde generelt.

Sporudvalget består af Lotte Skriver, Catrine Møller og Anne Birch.

Udvalget har nu fået godkendt forslagene i DKK, og det betyder, at følgende 4 nye titler bliver en mulighed for sheltier, der er gode til at bruge næsen:

 1. Dansk Sporchampion (kaninslæb) – DKSCH(S)
 2. Dansk Elite Sporchampion (kaninslæb) – DKESCH(S)
 3. Dansk Sporchampion (Schweiss) – DKSCH(B)
 4. Dansk Elite Sporchampion (Schweiss) – DKESCH(B)

S og B står for hhv. slæb og blod.

Samarbejde med terrierklubbens sporudvalg

DSSKs sporudvalg har i processen været i tæt samarbejde med terrierklubbens sporudvalg, som har afholdt kaninslæbsprøver og -kurser over længere tid.

Planen er, at samarbejdet skal fortsætte, blandt andet så vi med hjælp fra terrierklubben får afholdt en kaninslæbsprøve sidst på året i Jylland.

For evt. at følge med i terrierklubbens sporaktiviteter henviser vi til deres hjemmeside og side på Facebook:

http://spor.dansk-terrier-klub.dk/side.asp?ID=23417

https://www.facebook.com/groups/330341450686595/?fref=ts

Flere sheltier skal bl.a. deltage på et kursus i kaninslæb i Rold Skov i slutningen af marts, og en enkelt sheltie deltager i et schweisskursus på Sjælland midt i marts.

Generelt om kaninslæb og schweiss

Helt generelt skal hunden ved begge sportyper følge et spor, som er

 • lagt ved at trække en frisk (eller evt. veloptøet kanin eller hare)
 • lagt med bloddråber fra hjortevildt. (eller på 3 timers sporene evt. okseblod)

Schweisssporet kan sprøjtes ud med sprøjteflaske og skal altid lægges i sporets retning (flugtretningen), eller det kan lægges med færtsko.

Der skal anvendes ¼ liter schweiss pr. spor. 

Vejen til championater

Dansk Sporchampion (kaninslæb) – DKSCH(S)

Hunden skal have opnået en 1. præmie på åbenklasse 1000 m. slæb i hver af de 3 sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere. Altså 3 1. præmier i alt.

Dansk Elite Sporchampion (kaninslæb) – DKESCH(S)

Hunden skal have opnået en 1. præmie på 1200 m. elitespor samt have opnået Dansk Sporchampionat DKSCH(S).

Dansk Sporchampion (Schweiss) – DKSCH(B)

Hunden skal have opnået 1. præmie på følgende sportyper iht. DKKs schweissreglement per 1. januar 2017 og under mindst 2 forskellige schweissdommere.

 • 400 meter/3 timer (for nordiske hunde kan en nordisk anlægsprøve indgå i stedet)
 • 400 meter/20 timer
 • 1000 meter/20 timer

Timetallene refererer til, hvor længe sporet har ligget.

Dansk Elite Sporchampion (Schweiss) – DKESCH(B)

For Elitechampionat skal hunden have opnået DKSCH(B) og have opnået en 1. præmie i følgende prøve.

 • 1000 meter/40 timer

For schweissreglerne henvises til DKK: http://www.dkk.dk/xdoc/120/schweissproeveregler_2017_v_3.pdf


For kaninslæb gælder følgende for DSSK

Hunden starter i anlægsklassen, som afvikles som 400 m. slæb på frisk evt. veloptøet kanin eller hare:

 • 2 knæk på 90 grader.
 • Liggetiden skal være minimum 30 minutter, dog maximalt 6 timer.
 • De første 50 m. af sporet skal være ligeud uden knæk.
 • Stifinderen angiver ved starten sporets startsted og retningen for hundeføreren. Startstedet er typisk markeret med afrevne hår fra kaninen eller haren, og kaninen er på den første meter trukket flere gange frem og tilbage for tydeligt at markere færten.

En 1. præmie i anlægsklassen giver adgang til Åben klasse, hvor sporet er 1000 meter, og hvor der er 3 forskellige sværhedsgrader.

Sværhedsgrad 1:

Som anlægsklasse men på 1000 m. og med 4 knæk på 90 grader.

Sværhedsgrad 2:

Som sværhedsgrad 1, men anskudsstedet anvises ikke hundeføreren. Der anvises i stedet en ”kasse” på 20 x 20 m, hvori hund og fører selv skal udrede anskudsstedet samt sporets retning.

Sværhedsgrad 3:

Som sværhedsgrad 2 men med en wiedergang i forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb. Kaninen slæbes både frem og tilbage i wiedergangen.

Se tegningens eksempel på wiedergang i andet knæk:

 

Sportegning

I eliteklassen (1200 m) skal liggetiden være minimum 60 minutter, og der kommer yderligere et af følgende elementer til sværhedsgrad 3 for at øge sværhedsgraden:

 • Der kan lægges en stjerne med 4-6 ben på ca. 40 m. i diameter ca. midt på sporet.
 • Et naturligt sted på sporet kan der udlægges en afledning på tværs af sporet med schweiss, klov el. lign.
 • Der kan etableres et overspring på ca. 10 m. hvor kaninen løftes fra sporet.
 • Der kan lægges en sløjfe i form af et 8-tal på sporet. Diameteren på de 2 cirkler i 8-tallet skal være ca. 10 m.
 • Sporet kan udlægges i zigzag over 40-50 m. for at efterligne kaniners naturlige bevægelsesmønster.

Vi håber, at mange sheltieejere får lyst til at komme i gang med sporarbejdet, og at I med denne artikel har fået noget mere viden om især kaninslæb.

Hvis I vil vide mere om, hvordan I kommer i gang, er I meget velkomne til at kontakte sporudvalgets medlemmer.

Sporudvalget