Spor

Schweissarbejde kan deles op i to – sports- og træningsaktiviteten sporarbejde, hvor ekvipagerne udreder kunstigt anlagte spor og decideret eftersøgning og opsporing af anskudt og påkørt vildt.

Schweiss- og sporarbejde

Der skelnes mellem schweissarbejde og sporarbejde. Schweissarbejde er eftersøgning og opsporing af anskudt eller påkørt vildt og udføres af registrerede schweisshundeførere fra Naturstyrelsens schweissregister, mens sporarbejde er en sports- og træningsaktivitet, hvor ekvipagerne udreder kunstigt anlagte spor.

Sporarbejde (Kaninslæb)

Sporarbejde er en interessant aktivitet for både hund og fører. Det er en lærerig proces, der udvikler samarbejdet mellem føreren og hunden, samtidig med, at det er en fremragende måde at stimulere hunden på. Som fører lærer du at aflæse din hunds signaler, når den går på sporet og arbejdet i skoven giver skønne naturoplevelser. Efterhånden som samarbejdet bliver stærkere og hundens – såvel som førerens – sporarbejde udvikler sig, kan der arbejdes hen imod deltagelse på officielle schweissprøver. Det er typisk sporarbejdet og succes på prøverne, der kan give lyst til at søge optagelse i Schweiss-registret.

Schweissprøver

Flere specialklubber, DKK’s kredse og samarbejdende organisationer, såsom Danmarks Jægerforbund, arrangerer både træningsaktiviteter og schweissprøver. Det gøres blandt andet med henblik på at få hunden afprøvet efter DKK’s schweissprøveregler og resultatet registreret i DKK’s database Hundeweb.

Der findes forskellige sværhedsgrader på schweissprøver. Hunden skal have opnået en 1. præmie på den foregående sværhedsgrad for at kunne deltage på den næste sværhedsgrad (med undtagelse af 400m/3t). Følgende prøver bliver udbudt (i rangeret orden):

  • 400 meter/3 timers prøve
  • 400 meter/20 timers prøve
  • 1000 meter/20 timers prøve
  • 1000 meter/40 timers prøve

Hvert år afholder Dansk Kennel Klub Danmarksmesterskab i sporarbejde. For at deltage skal hunden have opnået en 1. præmie på et 1.000 meter/40 timers spor, afholdt efter DKK’s schweissprøveregler. Et 1.000 meter/40 timers spor stiller meget store krav til både træning, koncentration og fysik hos både hund og fører. DM i sporarbejde er altså en konkurrence, der vækker stor anerkendelse og respekt hos alle, der agerer inden for sporarbejde.

Schweissarbejde

Schweissarbejde er organiseret i Schweiss-registret under Naturstyrelsen. Schweiss-registret har eksisteret i knap 40 år og består af ca. 190 schweisshundeførere. Disse førere og deres hunde er specialuddannede til at opspore påkørt og anskudt vildt, herunder hovedsageligt hjortevildt. Alle Schweiss-registrets hundeførere, som er frivillige og ulønnede, er legitimerede af Naturstyrelsen til at løse denne opgave. Det betyder blandt andet, at de har lov til at eftersøge og aflive anskudt eller påkørt vildt på privat grund uden foregående tilladelse fra ejeren.

Flere forskellige hunderacer er repræsenteret i Schweiss-registret. Ruhåret hønsehund er antalsmæssigt størst, efterfulgt af labrador retriever, bayersk bjergschweisshund og hannoveransk schweisshund.

Læs Sheltieklubben kaninslæb reglement her
Læs her om propositioner til årets spors sheltie

Spor tilbydes af Sheltieklubben samt DKK