Avlsrestriktioner

Øjen-krav 

Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre før parring er undersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge og har en status for CEA registreret i DKK.
Det optimale tidspunkt for undersøgelse for CEA/CRD er i hvalpens 7.- 9. leveuge og for CEA/COLOBOM efter 12 måneders alderen. For at opfylde øjenkravet skal begge forældredyr være øjenundersøgt efter de er fyldt 12 måneder, men det er ikke et krav, at de også er undersøgt i 7-9. leveuge.
Hvis der én gang er påvist CEA, gælder diagnosen for livstid.

Farveavl 

To Shetland Sheepdogs med farven blue merle må ikke parres sammen og en Shetland sheepdog med farven blue merle må ikke parres med en zobel.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt.

Avlsanbefalinger 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Shetland Sheepdog Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt: 

  1. Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge og fundet fri for tegn på PRA og Sheltieretinopati (Slowly Progressive Retinopathy, SPR). Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der ønskes anvendt i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 mdr. før 5 års dagen, er dette dog tilstrækkeligt.
  1. Mindst ét af forældredyrene skal før parring være registreret fri for CEA i DKK ved øjenlysning. Hvis der udover øjenlysningsresultatet også er registreret en DNA status for CEA på hunden, skal den også være fri.
  1. Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.*

* Frem til den 13. maj 2015 var det muligt at erstatte en udstillingspræmiering på mindst Very Good med dokumentation for at hunden opfyldte racens idealmål (37 cm. for hanner og 35,5 cm. for tæver +/- 2,5 cm.). 

Måling skulle være foretaget af en autoriseret eksteriørdommer og registreret hos DKK. Parringer der er foretaget efter den 13. maj 2015, men hvor det ene eller begge forældredyr er blevet godkendt ved en måling foretaget før den 13. maj 2015, opfylder stadig avlsanbefalingernes punkt 3. 

Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler. 

Efter forhandling med DKK er avlsrestriktionerne ændret med virkning fra 01.11.2021