Avlsrestriktioner

Efter forhandling med DKK er ændret i avlsrestriktionerne med virkning fra 15.10.2012

Øjen-krav

Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre før parring er undersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge for CEA. Det optimale tidspunkt for undersøgelse er i hvalpens 7.- 9. leveuge. Attestation for CEA gælder for livstid.

BEMÆRK: Denne restriktion er indført den 1. januar 2011 og gælder for alle hunde i racen. Restriktionen er tidsbegrænset foreløbig og genforhandles med specialklubben efter 5 år. Restriktionen er forlænget med yderligere 5 år fra 1. januar 2019 og er dermed gældende til 31.12.2023.

Farveavl

To Shetland Sheepdogs med farven blue merle må ikke parres sammen. En Shetland sheepdog med farven blue merle må ikke parres med en zobel.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads

Avlsanbefalinger

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Shetland Sheepdog Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

    1. Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge og fundet fri for tegn på PRA. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel.Forældredyr, der ønskes anvendt i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 mdr. før 5 års dagen, er dette dog tilstrækkeligt.
    2. Mindst ét af forældredyrene skal før parring være registreret fri for CEA i DKK ved øjenlysning. Hvis der udover øjenlysningsresultatet også er registreret en DNA status for CEA på hunden, skal den også være fri. (Ikrafttrædelse 1. Januar 2015)
    3. Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.*

* Frem til den 13. maj 2015 var det muligt at erstatte en udstillingspræmiering på mindst Very Good med dokumentation for at hunden opfyldte racens idealmål (37 cm. for hanner og 35,5 cm. for tæver +/- 2,5 cm.).

Måling skulle være foretaget af en autoriseret eksteriørdommer og registreret hos DKK. Parringer der er foretaget efter den 13. maj 2015, men hvor det ene eller begge forældredyr er blevet godkendt ved en måling foretaget før den 13. maj 2015, opfylder stadig avlsanbefalingernes punkt 3.

Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.