Sheltieblad

Sheltiebladet er DSSK’s medlemsblad, som udgives minimum 4 gange om året. Den henvender sig til medlemmer af klubben, og øvrigt interesserede i Shetland Sheepdog og klubbens aktiviteter omkring disse. Redaktøren kan kontaktes via mail – blad@sheltie.dk 

Vi opfordrer gerne vores medlemmer til at indsende artikler, historier og billeder, som på den måde kan deles med andre sheltie-interesserede. 

For resultater henvises til følgende regler: 

Regler for resultater, der kan offentliggøres i Sheltiebladet

Udstillingsresultater fra Danske udstillinger 

Alle hunde der har opnået CK 
Samt BIR-baby, BIR-hvalp, BIR og BIM samt BIR og BIM Veteran (med CK). 
Disse nævnte hunde kan få deres billede i bladet. 

Udstillingsresultater fra Udenlandske Udstillinger 

Cert- og Cacib vindere, samt BIR-baby, BIR-Hvalp, BIR og BIM samt BIR og BIM Veteran. 
Disse nævnte hunde kan få deres billede i bladet. Resultater sendes til blad@sheltie.dk

Information til de enkelte resultater: 

Hundens stamtavle navn, registreringsnummer og ejer, samt det opnåede resultat. 

Gratis annoncer vedrørende Championater: 

Helside gives til: 

Danske-, Internationale samt danske klubchampionater (Juniorklub, klub og veteranklub). 

Halvside gives til: 

Udenlandske Nationale championater, dog ikke udenlandske junior- og veteranchampionater samt specialklubchampionater. 

Information til championatannoncerne: 

Hundens stamtavlenavn, farve, fødselsdato, forældres stamtavlenavne, opdrætter og ejer. Samt hvor resultaterne er opnået for championatet med dato, sted og navn på dommer. 

Vigtigt at notere! Championater skal være registreret og mulige at se på www.hundeweb.dk, før de kan offentliggøres i Sheltiebladet med dertilhørende gratis annonce. Er de ikke registreret på hundeweb, kan der ikke gives en gratis annonce. 

Mht. klubchampionaterne kan punktet med registrering på hundeweb undlades, når der er udfærdiget et diplom fra bestyrelsen/formanden, kan dette bruges som dokumentation. 

Retningslinjer for resultater i Sheltiebladet:  

PrøvetypeSpalteplads + billedeSpalteplads
Udstilling DSSK- eller DKK-udstillingerAlle hunde med CK + BIR Baby og BIR hvalp
LP 1. præmie2. og 3. præmie
Rally Begynder

Junior

Øvet

Ekspert

Champion

Senior
Min. 70 point

Min. 70 point

Min. 85 point

Min. 95 point

Min. 97 point

Min. 96 piont
Min. 70 p.

Min. 70 p.

Min. 70 p.

Min. 70 p.

Min. 70 p.

Min. 70 p.
Agility Fejlfri resultater i præmierækken Øvrige fejlfri resultater
Spor (kaninslæb og schweiss)1. præmie2. og 3. præmie
Nosework 1. præmie2. og 3. præmie
HTM og Freestyle Beståede resultater med Q-pointØvrige beståede resultater
Færdighedsprøver Beståede resultater
Brugsprøver For sheltier og collier1. og 2. præmie

Resultaterne (ud over udstilling) skal være opnået på officielle prøver i DKK- eller DCH-regi. Hvis resultaterne (endnu) ikke er noteret på hundeweb.dk, skal de dokumenteres med kopi fra resultatbogen.  

Resultater, som ikke registreres på hundeweb (ex. agility), eller som er opnået på DCH-prøver, skal alle dokumenteres med kopi fra resultatbogen.  

Resultaterne indsendes til blad@sheltie.dk med følgende oplysninger:  

Prøvetype og klasse, dato, arrangør, dommer, hundens stambogsnavn og -nummer, ejer og fører samt resultat (præmieringsgrad/point/placering).  

LP:   DKK DM, alle klasser og blandt de 4 bedste: spalteplads + billede.  

Rally:  DKK og DCH DM, alle klasser og blandt de 4 bedste: spalteplads + billede.  

Agility:   DKK og DCH DM, alle størrelser og blandt de 4 bedste: spalteplads + billede.  

Årets hund i DKK:    

DKK Årets hund, alle discipliner og klasser og blandt de 4 bedste: spalteplads + billede.  

Årets hund i DSSK:    

DSSK Årets hund, alle discipliner og klasser og blandt de 4 bedste: spalte + billede.  

Billeder:  Det er ejerens eget ansvar at indsende billeder i god kvalitet (min. 300 dpi).   

Billederne skal helst være liggende og indsendes til blad@sheltie.dk 

Gratis Championat annoncer:  

Hel side til: Dansk (DKCH), International (INTCH), samt DSSKs Klub Championater.  

Halv side til: DKKs Junior og Veteran Championater, Udenlandske nationale Championater.  

Der gælder det samme for championater inden for LP, rally, agility, spor, nosework, HTM/freestyle og brugsprøver.  

Der gives ikke gratis championat annonce til udenlandske klubchampionater, da disse oftest ikke kan registreres via DKKs Hundeweb.  

For at få championat annonce i Sheltiebladet, skal championatet være registreret på Hundeweb, dog ved DSSKs Klub championater kan det modtagne diplom fra DSSK bruges som dokumentation.  

Udenlandske Resultater:  

Udstillingsresultater:  

Spalteplads + billede: Cert og CACIB vindere, samt BIR Baby, BIR Hvalp, BIR og BIM, samt BIR og BIM for Junior, Veteran.  

Alle andre discipliner ud over udstilling:  

Følger reglerne for opnåede resultater i Danmark.  

Udenlandske resultater skal sendes til blad@sheltie.dk, og der skal medsendes dokumentation for de opnåede resultater fx kopi af dommerkritik eller kopi af resultatbog, da udenlandske resultater ikke registreres på Hundeweb.