MDR1 hos Shetland Sheepdog

Multi Drug Resistance gen (MDR1)

MDR1 er det overordnede navn på det gen, der står for dannelsen af p-glycoprotein. Det er et protein, der sidder i cellemembranen på kroppens celler og har som funktion at pumpe uønskede stoffer ud af cellen. Proteinet fungerer som en del af cellernes forsvar mod negative påvirkninger af udefrakommende stoffer, såsom kemikalier, medicin og giftstoffer.

Det er en mutation i dette gen, der er problematikken, når vi snakker om MDR1.

MDR1 hos sheltier

Mutationen i MDR1 genet er kendt hos collies og collierelaterede racer, d.v.s. Sheltien og racer som Border Collies, Bearded Collies, Australian Shepherds o.l. Mutationen er først problematisk, når den ikke kun findes i ét MDR1 gen hos den enkelte sheltie, men i begge MDR1 gener (dobbelt MDR1 genmutation), da der skal mindst ét velfungerende MDR1 gen til, for at cellernes forsvar kan fungere.

Hvis en sheltie har dobbelt MDR1 mutation betyder det, at den vil være mere følsom i forhold til at få bivirkninger af visse typer af medicin og loppe-flåt bekæmpelsesmidler. Mutationen er medfødt, da den nedarves fra forældrene. Hvis en eller begge forældre har mutation i deres MDR1 gen, vil de kunne give dette videre til deres afkom. Mere om arvelighed senere.

Blod-hjerne barrieren og MDR1 genet

Hjernen er lige så livsvigtig som hjertet. Fra naturens hånd tages der højde for at beskytte hjernen mod udefrakommende stoffer. Det hedder blod-hjerne barrieren og hindrer stoffer, der kan have en negativ indflydelse på hjernens funktion, i at trænge ind fra blodbanen og påvirke hjernens celler negativt.

P-glycoproteiner, som dannes af de normale MDR1 gener, er helt centrale for blod-hjerne barrierens funktion og evne til at beskytte hjernen. Fungerer disse proteiner ikke som de skal, pga. dobbelt MDR1 genmutation, kan stoffer, såsom nogle typer medicin, trænge fra blodet og ind i hjernens celler. Nogle stoffer/medicintyper kan derved påvirke hjernens funktion og viser sig ved mere eller mindre alvorlige symptomer.

Alvorlige symptomer kan være: kramper, rystelser, spisevægring, overdreven savlen, blindhed og koma. I yderste konsekvens kan hjernen ”gå i sort”, og hunden vil dø.

Disse alvorlige symptomer er de mest alvorlige bivirkninger, som en sheltie med dobbelt MDR1 genmutation kan få af de pågældende medicin-typer og loppe-flåt bekæmpelses midler (se skema 2, s. 3)

Med årvågenhed kan MDR1 håndteres

Nogle af de bedøvelsesmidler, som anvendes ved f.eks. en tandrensning eller HD-fotografering, kan give bivirkninger af mere eller mindre alvorlig karakter i forhold til hjernen. De fleste dyrlæger er opmærksomme på, at Collie lignende racer kan have MDR1 genmutation, som kan gøre dem ekstra følsomme i forhold til at få bivirkninger ved brug af disse præparater. Når der tages højde for det, kan disse hunde bedøves sikkert. Hvis dyrlægen overser eller ikke tager højde for, at hunden kan have MDR1 genmutation, når han/hun doserer og vælger medicin til bedøvelsen, kan det få meget alvorlige konsekvenser for hunden. Som sheltieejer er det altid en god idé at sikre, at dyrlægen tager dette hensyn ved at spørge ind hertil.

Hvis din shelties MDR1 genstatus er ukendt, skal du tage samme hensyn, som er nødvendige i forhold til en sheltie med dobbelt MDR1 genmutation. Du skal forholde dig nøje til, hvad der står angående loppe og flåtmidler i skema 1, før du behandler din sheltie mod lopper og flåter. Ved tvivl, spørg hellere dyrlægen en gang for meget end for lidt.

Nogle vælger at tage hensyn, uanset hvilken genstatus deres sheltie er kendt med, for at være på den helt sikre side. Det er ikke omstændeligt at tage hensyn til MDR1.

Hvis din sheltie er meget omkring heste og kan få ”held med” at spise ”hestepærer”, skal du være opmærksom på, at de ormemidler, der ofte bruges til heste og kan udskilles i deres afføring, hører til de ormemidler en sheltie med dobbelt MDR1 genmutation absolut ikke må få!

Hvordan finder jeg ud af om min sheltie har MDR1 genmutation

Du kan få oplyst din shelties MDR1 genstatus, ved at indsende en blodprøve til DNA bestemmelse via dyrlægen (den sikreste metode). Eller selv udtage en swab prøve fra hundens slimhinde i munden og sende til godkendt laboratorie.

Skema 1

<< træk, hvis tabellen er for bred >>

Kategori 1MDR1+/+Betyder at hunden har to normale MDR1 gener. Det normale gen angives med +.
Kategori 2MDR1+/-Hunden har kun ét normalt MDR1gen, og det andet er med mutation. Genet med mutation angives med -. Kan måske være følsomme som hunde med dobbelt MDR1 genmutation, men ikke i så stor grad, da de har et normalt MDR1 gen som fungerer og kan danne P-glycoprotein.
Kategori 3MDR1-/-Hunden har ingen normale MDR1 gener, kun to med mutation. Det der er nævnt som dobbelt MDR1 genmutation. Det betyder man skal udvise stor forsigtighed i forb. med brug af nogle typer medicin og nogle loppe-flåtmidler. Se skema 2, s.3.

Skema 2

Følgende er en liste over de stoffer som hunde med MDR1 genmutation kan få bivirkninger af:

<< træk, hvis tabellen er for bred >>

Klasse ABrug ikke disse stoffer på en hund med MDR1 gendefekten(-/-, og for en sikkerheds skyld også +/-)Ivermectine stoffer (Antiparasit midler): (Diapec®, Ecomectin®, Equimax®, Eqvalan®, Ivomec®, Noromectin®, Paramectin®, Qualimec®, Sumex®, Virbamec®)Doramectin midler “Antiparasit”: (Dectomax® ) Loperamid midler”anti-diarré”: (Imodium®) Moxidectin stoffer “Antiparasit” (Cydectin®, Equest®) (Flagyl )
Klasse BBrug dem kun i tæt samarbejde med dyrlæge!Emodepsid ”Antiparasit”: (Profender®)Cytostatika “Kemoterapi”: (Vinblastine, Vincristine, Doxorubicine, Paclitaxel, Docetaxel, Methotrexat, Vincristine) Immunosuppressiv: (Cyclosporine A) Hjerteglykosider: (Digoxine, Methyldigoxine) Opioider: (Morfium) Antiarytmika: (Verapamil, Diltiazem, Chinidine) Antiemetika (Ondansetron, Domperidon, Metoclopramide ) Antibiotika (Sparfloxacin, Grepafloxacin, Erythromycin) Antihistamin (Ebastin) Glukokortikoid (Dexamethason) Acepromazine (beroligende og præ-narkosemiddel) * Butorphanol “smertestillende og præ-narkosemiddel” * Andre stoffer: Etoposide, Mitoxantrone, Ondansetron, Paclitaxel, Rifampicin
Klasse CKan kun bruges præcist som anvist i samarbejde med dyrlæge!Selamectin (Stronghold®), Milbemax® og Advocate® .

* Hos hunde med MDR1 -/- eller +/- har acepromazine og butorphanol tendens til at give en mere udtalt og længerevarende virkning på hunden. For hunde der kun er bærere af MDR1 gendefekten (+/-) anbefales at nedsætte dosen med 25%, og for hunde med to kopier af gendefekten (-/-) anbefales det at nedsætte dosen med 30-50%. Kilde: Washington State University  https://vcpl.vetmed.wsu.edu

MDR1 og arvelighed

Sheltien har som nævnt to MDR 1 gener. Den får et gen fra sin far og et gen fra sin mor, ligesom dens forældre har fået et gen fra hver af deres forældre. Det kaldes i fagsprog at MDR1 har en simpel recessiv arvegang. Når det drejer sig om simpel recessiv arvegang er det meget enkelt at regne ud, hvordan afkoms MDR1 genstatus vil blive, ud fra forældrenes MDR1 genstatus. Arvegangen illustreres med følgende skema:

<< træk, hvis tabellen er for bred >>

Forældres Genetiske Status MDR1.FAR MDR1 genstatus: MDR1 +/+ Genetisk fri for MDR1FAR MDR1 genstatus: MDR1 +/- Genetisk bærer af MDR1FAR MDR1 genstatus: MDR1 -/- Har MDR1
MOR MDR1 genstatus: MDR1 +/+ Genetisk fri for MDR1Far +/+, Mor: +/+: Alle afkom efter en sådan forældre kombination vil være MDR1 +/+ (genetisk frie for MDR1)Far: +/-, Mor: +/+: 50% af afkom efter en sådan forældre kombination vil kunne være MDR1 +/+ (genetisk frie) og 50% af afkom vil kunne være MDR1 +/- (genetiske bærere)  Far -/-, Mor: +/+: Alle afkom efter en sådan forældre kombination er MDR1 +/- (Genetiske bærere)
MOR MDR1 genstatus:  MDR1 +/- Genetisk bærer af MDR1Far: +/+, Mor: +/-: 50% af afkom efter en sådan forældre kombination vil kunne være MDR1+/+ (genetisk frie for MDR1) og 50% af afkom vil kunne være MDR1 +/- (genetiske bærere)Far +/-, Mor: +/-: 25% af afkom efter en sådan forældre kombination vil kunne være MDR1+/+ (genetisk frie) 50% af afkom vil kunne være MDR1+/- (genetiske bærere) 25% af afkom vil kunne være MDR1-/- (har MDR1)Far: -/-. Mor: +/-: 50% af afkom efter en sådan forældre kombination vil kunne være+/- (genetiske bærere) og 50 % af afkom vil kunne være -/- (Har MDR1)
MOR MDR1 genstatus: MDR1 -/- Har MDR1Far +/+, Mor: -/-: Alle afkom efter en sådan forældre kombination vil være MDR1+/- (genetiske bærere)Far: +/-, Mor: -/-: 50% af afkom efter en sådan forældre kombination vil kunne være +/- (genetiske bærere) og 50% af afkom vil kunne være MDR1-/- (har MDR1)Far: -/-, Mor: -/-: Alle afkom efter en sådan forældre kombination vil være -/- (har MDR1)

Hvalpekøb og MDR1

Skal forældrene til min hvalp være MDR1 gentestet? Svaret på det spørgsmål er ikke så enkelt at give. DKK stiller ikke krav om, at forældrene skal være MDR1 gentestede inden avl, men der er generelle råd vedr. avl på baggrund af gentests fra DKKs side, når det drejer sig om specifikke sygdomme. MDR1 falder ikke under kategorien sygdomme (hunden er ikke syg af MDR1). Derfor er der er ikke en faglig begrundelse for at stille dette krav.

Opdrættere har forskelligt syn på relevansen af at genteste deres avlshunde for MDR1. En sheltie der har MDR1-/-, kan man sagtens tage hensyn til, som før nævnt. En sheltie der er bærer (MDR1 +/-), er ”kun” bærer, men kan måske være følsom i en vis grad, men væsentligt mindre end sheltien, der er MDR1 -/-. Opdrættere, der i årevis har opdrættet sheltier, kan berette, at de ikke har oplevet problemer med MDR1. De har opdrættet i den tid, hvor det ikke var muligt at genteste for MDR1, men man har vidst collie racer kan være følsomme over for visse typer medicin osv. og har taget hensyn hertil.

Råd til opdrættere vedr. MDR1

Tidligere fremgik det af DSSK´s hjemmeside omkring MDR1, at man ikke bør anvende sheltier, der er MDR1 -/- i avlen. Hvis man selekterer så hårdt og kun med begrundelsen, at sheltien er MDR1-/-, kommer man let til at fravælge gode avlsrepræsentanter i racen. Man kan tænke avl bredere og ikke kun ud fra MDR1 genstatus. En sund sheltie er ikke lig med en sheltie, der er genetisk fri for alt, hvad det er muligt at genteste for.

Det vil være avlsmæssigt forsvarligt at anvende sheltier med dobbelt MDR1 genmutation i avl (MDR1-/-), såfremt de parres med hunde, der slet ikke har mutationen (MDR1 +/+). Se ovenstående skema om arvegang. Denne kombination vil aldrig give afkom som er MDR1 -/-.

Er det avlsmæssigt forsvarligt at lave bærere? Det må den enkelte opdrætter gøre op med sig selv. Sundheds-og avlsudvalget  i DSSK gør opmærksom på, at der ikke er nok dokumentation på, at MDR1+/- sheltier er lige så følsomme som sheltier, der er MDR1-/-.

Kilder:

Web artikel: ”MDR1 Genetic Testing: What You Need to Know” af Rebecca Connors (https://todaysveterinarynurse.com/articles/mdr1-genetic-testing-what-you-need-to-know/)

Om gentesten hos laboratoriet Laboklin: https://www.laboklin.co.uk/laboklin/showGeneticTest.jsp?testID=8032&testID=8032