Rally

(Foto: Tina Nordlund)

Årets rally sheltie i DSSK – resultater opnået i året 2019

Propositioner er revideret juni 2019

  • Der kræves 3 beståede prøver i henholdsvis begynder, junior, øvet, ekspert, champion eller senior
  • Kun autoriserede DKK prøver, som dømmes af autoriserede DKK dommere gælder i konkurrencen om årets rally sheltie i DSSK.
  • Prøverne skal være bedømt af mindst 2 forskellige DKK autoriserede Rally dommere.
  • Ejer/fører skal være medlem af DSSK i optjeningsåret.
  • Kun danskejede sheltier med DKK stambog kan deltage.
  • Det skal være sammen ekvipage hele året.

Man kan deltage om årets rally sheltie i flere klasser samme år.

Eksempel: Ekvipagen opnår titlen rally begynder mester og rykker videre til rally øvet Klasse jfr. DKK’s rally regler. Er der opnået 3 beståede resultater i både begynder klassen og øvet klasse, det samme år, kan ekvipagen deltage i konkurrencen om placering i årets rally begynder og rally øvet sheltie i DSSK samme år

Ved eventuel pointlighed vinder ekvipagen med det højeste antal point ved en enkelt prøve.

Eksempel: 2 ekvipager har 291 point i alt fordelt som 98, 97 og 96 hos den ene, og 99, 97 og 95 hos den anden. Her vinder den anden ekvipage pga. de 99 point.

Hvis begge ekvipager har lige mange point i deres bedste resultat, vinder den ekvipage, som har det højeste antal point i det andet bedste resultat.

Eksempel: 2 ekvipager har 291 point i alt fordelt som 99, 98 og 94 hos den ene, og 99, 97 og 95 hos den anden. Begge har 99 point som bedste resultat. Her vinder den første ekvipage pga. de 98 point som andet bedste resultat.

Hvis to ekvipager har lige mange point i alle 3 resultater i en klasse, deles placeringen mellem dem, og efterfølgende placering udgår.
Eksempel: De to bedste i en klasse har lige mange point i alle 3 resultater. De deler førstepladsen. Placeringen som 2. vinder udgår, og herefter kåres 3. og 4. vinderen.

De 4 bedste ekvipager i hver rally klasse hædres en gang årligt med roset, alle deltagere i konkurrencen vil modtage et diplom. Selve overrækkelse af diplom og evt roset vil foregå på klubbens klubmesterskab i rally eller førstkommende DSSK arrangeret rallykonkurrence i det efterfølgende år.

RALLY

Ekvipagen er selv ansvarlig for indsendelse af årets resultater inden 2. Januar til rallylp@sheltie.dk og skal indeholde årets 3 bedste resultater i den/de klasser ekvipagen har stillet op i og det hele skal skrives i et samlet dokument indeholdende: DATO for prøven, STED for prøven, HUNDENS FULDE NAVN OG REG.NR., DOMMER ved prøven, NAVN på FØRER, POINT , MEDLEMSNUMMER AF DSSK.

Skema til indberetning af Årets Rally Sheltie resultater

Resultaterne vil så blive tjekket på hundeweb og er der uoverensstemmelser vil der blive givet besked til ekvipagen som så selv må tjekke resultaterne igennem.