Rally

(Foto: Tina Nordlund)

Årets rally sheltie i DSSK – resultater opnået i året 2018

Propositioner er revideret marts 2018

  • Der kræves 3 beståede prøver i henholdsvis begynder, junior, øvet, ekspert eller champion.
  • Kun autoriserede DKK prøver, som dømmes af autoriserede DKK dommere gælder i konkurrencen om årets rally sheltie i DSSK.
  • Prøverne skal være bedømt af mindst 2 forskellige DKK autoriserede Rally dommere.
  • Ejer/fører skal være medlem af DSSK i optjeningsåret.
  • Kun danskejede sheltier med DKK stambog kan deltage.
  • Det skal være sammen ekvipage hele året.

Man kan deltage om årets rally sheltie i flere klasser samme år.

Eksempel: Ekvipagen opnår titlen rally begynder mester og rykker videre til rally øvet Klasse jfr. DKK’s rally regler. Er der opnået 3 beståede resultater i både begynder klassen og øvet klasse, det samme år, kan ekvipagen deltage i konkurrencen om placering i årets rally begynder og rally øvet sheltie i DSSK samme år

Ved pointlighed deles placeringen, dette gælder for henholdsvis begynder, junior, øvet, ekspert og champion.

De 4 bedste ekvipager i hver rally klasse hædres en gang årligt med roset, alle deltagere i konkurrencen vil modtage et diplom. Selve overrækkelse af diplom og evt roset vil foregå på klubbens klubmesterskab i rally eller førstkommende DSSK arrangeret rallykonkurrence i det efterfølgende år.

RALLY

Ekvipagen er selv ansvarlig for indsendelse af årets resultater inden 2. Januar til rallylp@sheltie.dk og skal indeholde årets 3 bedste resultater i den/de klasser ekvipagen har stillet op i og det hele skal skrives i et samlet dokument indeholdende: DATO for prøven, STED for prøven, HUNDENS FULDE NAVN OG REG.NR., DOMMER ved prøven, NAVN på FØRER, POINT , MEDLEMSNUMMER AF DSSK.

Skema til indberetning af Årets Rally Sheltie resultater

Resultaterne vil så blive tjekket på hundeweb og er der uoverensstemmelser vil der blive givet besked til ekvipagen som så selv må tjekke resultaterne igennem.