Lydighed

Monty (Foto: Marianne Blom Larsen)

Se arkiv med tidligere “Årets lydighedshunde” her

Årets LP sheltie i DSSK – resultater opnået i året 2019.

Propositioner er revideret marts 2018

 • Det kræves 2 beståede prøver i henholdsvis LP1, LP2, LP3, Elite- samt championklassen for at kunne deltage i årets LP konkurrence i DSSK.
 • Kun autoriserede DKK prøver, der dømmes af autoriserede DKK dommere gælder i konkurrencen om årets LP sheltie i DSSK.
 • De 2 autoriserede LP prøver skal være bedømt af 2 forskellige DKK autoriserede LP dommere.
 • Ejer/fører skal være medlem af DSSK i optjeningsåret.
 • Kun danskejede sheltier med DKK stambog kan deltage.
 • Det skal være samme ekvipage hele året.

Man kan deltage om årets LP sheltie i flere klasser samme år.

Eksempel: Ekvipagen opnår titlen LP1 og rykker til LP2 jfr. DKK´s LP regler. Er der opnået to beståede prøver i både LP1 og LP2 det samme år, kan ekvipagen deltage i konkurrencen om placering i årets LP1 og LP2 sheltie i DSSK samme år.

Ved pointlighed vinder den hund, der har sammenlagt har opnået højest i øvelsen:

 • LP1 : lineføring
 • LP2: Apportering
 • LP3: Fremsending
 • Championklasse: Rundt om genstand apport og spring
 • Eliteklassen: Fremsendelsen.

Er der fortsat pointlighed bliver det en delt 1.,2.,3. eller 4. placering.

LP er opdelt i 5 klasser og det kræver mindst en 3. præmie for at bestå en klasse – se DKK reglement for min. og max point.

De 4 bedste ekvipager i hver lp klasse hædres en gang årligt med roset, alle deltagere i konkurrencen vil modtage et diplom. Selve overrækkelse af diplom og evt roset vil foregå på klubbens klubmesterskab i rally eller førstkommende DSSK arrangeret rallykonkurrence i det efterfølgende år, hvis ikke DSSK arrangerer en lp-konkurrence.

Har man først bestået en højere lp klasse, kan senere opnåede point i lavere klasse ikke anvendes.

LP

Ekvipagen er selv ansvarlig for indsendelsen af årets resultater inden årets udgang til rallylp@sheltie.dk og skal indeholde årets 2 bedste resultater i den/de klasser ekvipagen har stillet op i og det skal skrives i et samlet dokument indeholdende – DATO for prøven, STED for prøven, HUNDENS FULDE NAVN OG REG.NR., DOMMER, NAVN på FØRER, POINT, MEDLEMSNUMMER AF DSSK OG ved indsendelse VEDLÆGGES KOPI AF DOMMERSEDLERNE, der tages i brug ved pointlighed.

Skema for indberetning af Årets LP Sheltie resultater

Resultaterne vil så blive tjekket på hundeweb og er der uoverensstemmelser vil der blive givet besked til ekvipagen som så selv på må tjekke resultaterne igennem.