Udmeldelse/adresse ændringer

Udmeldelse af Sheltieklubben samt adresse ændringer
kan ske ved henvendelse til kassereren på e-mail:
formand@sheltie.dk