Aktivitetsudvalget

OBS: Dette har tidligere haft en fast side, men er nu rykket ud som nyhed, for at spare plads i menuerne. Der er ikke foretaget øvrige ændringer. Mvh, Webmaster.

Aktivitetsudvalget består af ét medlem af bestyrelsen (kontakt til bestyrelsen) og i øjeblikket 2 medlemmer.

Aktivitetsudvalget er bindeled til de andre enkeltpersoner og grupper, som arbejder med særlige aktiviteter (feks sporudvalget) og/eller arrangerer aktiviteter for medlemmerne.
Aktivitetsudvalget arrangerer selv aktiviteter på lige fod med andre medlemmer.

Aktivitetsudvalget erstatter de gamle udvalg (agility, lydighed osv men IKKE udstillingsudvalget)

Formålet med aktivitetsudvalget:
At skabe et bredt udbud af aktiviteter for vores medlemmer og herunder støtte de medlemmer som tager initiativ til at igangsætte aktiviteter. Alle aktive kan kontakte aktivitetsudvalget hvis de har behov for hjælp.
Al information om aktiviteter sendes gennem aktivitetsudvalget som sørger for annoncering i bladet og på facebook.

Informations og inspirationsmøde:
En gang årligt inviteres alle aktive til et inspirationsmøde hvor man kan udveksle ideer og erfaringer (Ingen mødepligt.)
Udvalget kan også kontaktes i løbet af året.

Indtil videre består udvalget af:
Tine Wiberg Rasmussen (bestyrelsesmedlem) sekretaer@sheltie.dk mobil: 20879225
Christina Kjærsgaard cbkjaersgaard@gmail.com,
Hanne Hedgaard hanne.hedegaard@mail.tele.dk mobil: 53806790

Eventuelle interesserede til udvalget er velkommen, da der er plads til flere.

Med Venlig Hilsen
Aktivitetsudvalget

Relaterede indlæg