Oplysninger om ulovlige hundehandlere og hundeopdrættere

FVST

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold vil hermed gerne anmode om oplysninger om mulige ulovlige hundehandlere, og hundeopdrættere.

Veterinærrejseholdet planlægger en målrettet indsats mod personer og virksomheder, der driver handel med og/eller opdræt af hunde uden tilladelse.

Formålet med indsatsen er, at få lovliggjort disse hundehandlere og hundeopdrættere eller alternativt at få dem lukket. Herved sikres at hundene holdes under dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige forhold og at de bliver underlagt regelmæssige tilsyn af en tilknyttet praktiserende dyrlæge, samt at de bliver underlagt kontrol fra myndighederne.

Veterinærrejseholdet vil endvidere sikre sig, at dyrenes behandles forsvarligt og huses, fodres, vandes og passes i henhold til deres behov.

Veterinærrejseholdet vil derfor bede om at I udfylder vedlagte svar skema, hvis I skulle have oplysninger om hundehandlere eller hundeopdrættere som I vurderer, kunne være ulovlige.

Dette kunne f.eks. være personer der:
* annoncerer og sælger mange hvalpe hvert år
* der har flere forskellige racer og som sælger mange hunde
* der har større hundehold
* ofte får hunde af forskellige racer behandlet for infektioner og parasitter
* der jævnligt får hvalpe under 8 uger tilset

Hvad er erhvervsmæssig handel og opdræt med hunde? Hvis hunde købes eller aftages med videresalg for øje, er der tale om erhvervsmæssig handel med hunde. Erhvervsmæssigt opdræt af hunde defineres som avl af tre eller flere kuld hvalpe om året med tre eller flere tæver.

Alle, der driver erhvervsmæssig handel med eller opdræt af hunde i Danmark skal sørge for, at indhente tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Oplysninger om regler kan findes på Fødevarestyrelsens Hjemmeside:
[symple_button url=”http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hundeopdr%C3%A6t-og–salg,-hundepension-og–internat.aspx” color=”green” button_target=”_blank”]FVS hjemmeside[/symple_button]

Kontakt

Oplysninger om mulige ulovlige hundehandlere og hundeopdrættere udfyldes i skema og sendes til DKK, som samler sammen til FVST.

Anmeldelsesskemaet kan hentes [symple_button url=”https://sheltie.dk/wp-content/uploads/2015/05/Skema-til-anmeldelse-af-muligt-ulovligt-hundehold.docx” color=”green” button_target=”_blank”]HER[/symple_button]

Og sendes til DKK [symple_button url=”mailto:post@dkk.dk” color=”red” button_target=”_self”]HER[/symple_button]

Relaterede indlæg