Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen beklager at 2 personer har valgt at forlade bestyrelsen, inden vi rigtig kom i gang.

Der har været kritik fra medlemmer i forhold til demokrati:
Kritikken af bestyrelsen er taget til efterretning, men vi kan informere om at alt er foregået demokratisk. Alle bliver hørt, alle har noget at skulle ha sagt, alle beslutninger er taget med et flertal i bestyrelsen.

Nu ser vi frem til at samarbejde med de 2 nye som er indtrådt.
Suppleanterne har længe været med til bestyrelsesmøderne, og de har haft taleret og er blevet hørt, men de har ikke stemmeret hvis der har været en afstemning på bestyrelsesmøderne.

De 2 der nu er indtrådt i bestyrelsen er valgt demokratisk på generalforsamlingen 2016.
Bestyrelsen står sammen, men har også brug for arbejdsro nu.

Der har været kritik i forhold til Åbenhed:
Åbenhed fra bestyrelsen er der i form af vores beslutningsreferater, som både kommer i bladet og ligger på hjemmesiden, men man kan jo altid spørge ind til hvad bestyrelsen går og laver, hvis man ikke synes at referaterne er fyldestgørende.

Al henvendelse til bestyrelsesmedlemmer bedes foregå pr. mail og ikke i en besked på facebook eller andet social medie.

Det er IKKE i orden med den hårde tone og direkte personlige angreb, der har været mod nogle personer, både på facebook og udenfor; det er ikke ok at medlemmer af klubben bliver overfuset mm. fordi de har en mening.

Bestyrelsen arbejder og løfter i samlet flok, sammen med div. udvalg mv. og det er en opgave som alle står inde for, at vi kan.

Med Venlig Hilsen
DSSK´s bestyrelse
Erik Stienenbos, Katja Knoth, Ivan Nielsen, Ernst Holmgren, og Tine Wiberg Rasmussen.

 

 

Relaterede indlæg