Nyt vedrørende bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2016 er der sket en omkonstituering af DSSK’s bestyrelse.

Grundet 2 bestyrelsesmedlemmers udtrædelse af DSSKs bestyrelse, er de på generalforsamlingen valgte 2 suppleanter nu indtrådt i bestyrelsen, og en ny konstituering af bestyrelsen har været nødvendig.

Mvh,
Ivan Nielsen
Formand for DSSK

Relaterede indlæg